מערכת פיקו - נוכחות והיעדרויות עובדים ופיקו - שעון טלפוני